Hazır Beton Nedir ve Tarihçesi

Tarihçesi
 
Beton, insanlık tarihinin gelişiminde ve eski medeniyetlerin günümüze kadar gelebilen eserlerinde önemli bir yere sahiptir. M.Ö. 3000 yılından itibaren kalsiyum esaslı bağlayıcı maddeler, insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Piramitlerin yapımında kireç bazlı bağlayıcılar kullanılmış, Pantheon ve Colleseum gibi yapılar doğal hidrolik bağlayıcı özelliği olan puzzolanlarla yapılmış, ve Orta Asya ile Anadolu da Horasan Harcı adı verilen bir bağlayıcının kullanılmış olması BETON olarak nitelendirilebilecek malzemelerin tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. 
 
Çağdaş beton kronolojinin ise 1800lü yılların başında Louıs Vicat ın ilk yapay çimentoyu üretmesi ve Joseph Aspdin in Portland Çimentosunun patentini almasıyla başladığı düşünülmektedir. 
 
Hazır beton Dünya da ilk kez 1903 yılında Almanya da ortaya çıkmış daha sonra birkaç yıl içinde ABD de kullanılmaya başlanmıştır. 1914 yılında Stephanian adında bir Türkiye göçmeni tarafından beton taşıma amaçlı transmikser aracının geliştirilmesi ile hazır beton endüstrisin Amerika da ki yaygınlığı artmış, özellikle savaş yıllarından sonra pek çok hazır beton firması kurulmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hız kazanan kentleşme ve alt yapı çalışmaları, hazır beton ve beton ürünlerinin daha çok üretilip yaygınlaşması sağlanmıştır.
 
Hazır Beton Nedir ?
 
Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir. 
 
Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur. 
 
Hazır betonu klasik yöntemlerle elde edilen ( elle veya betonyer ile ) betondan ayıran temel unsur, hazır betonun modern tesislerde bilimsel yöntemlerle, standartlara    ( TS EN 206-1) uygun olarak üretilmesidir. 
 
Hazır Betonun kalitesini belirleyen 5 temel aşama söz konusudur.
 
1. Tasarım
 
2. Üretim
 
3. Taşıma
 
4. Yerleştirme
 
5. ve Bakım Kür
 
Bunlardan ilk üç aşama hazır beton üreticisi, son iki aşama ise tüketici tarafından yerine getirilmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki tüm betonarme inşaatlarda HAZIR BETON kullanılmaktadır. 
 
Hazır betonun üstünlükleri
 
* Kaliteli beton üretimi
* Kontrol imkanı
* Standartlara uygunluk
* Betondan tasarruf
* Çimentodan tasarruf
* Sıvadan tasarruf
* Kalıp malzemesinden tasarruf
* Zamandan tasarruf
* İşçilikten tasarruf
* Büyük projelerde hızlı çalışma imkanı
* Daha az beton atığı
* Çevre temizliği ve çevre sağlığına önem vermesi
* Türk ekonomisine % 100 kayıtlı katkıdır.