Hazır Beton Santralleri

Hazır Beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı tesislere Beton Santralı denir. Beton santralleri karışım şekillerine göre yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye, depolama şekillerine göre de bunkerli ve yıldızlı tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.

Yaş sistem hazır beton üretimi beton santralındaki merkezi mikserde karılma yöntemi ile yapılmaktadır. Standartlara uygun olarak hazırlanmış beton tasarım reçetelerine ait bileşenlerin tümü otomasyon sistemine sahip beton santrallerinde karılarak hazırlanan taze beton, alıcının belirlendiği teslim yerine kadar transmikserler vasıtasıyla taşınırlar. Beton malzemelerinin karılma işlemi, beton santralındaki merkezi  panmikserde yapılmaktadır. Yaş betonun taşıma süresi normal şartlarda 2 saattir. Ancak, ilave edilecek piriz geciktirici kimyasal katkılarla bu süre uzatılabilinmektedir.   
 
Bu yöntem, betonu oluşturacak çimento, agrega ve / veya mieral katkıların ölçümü beton santralında hazırlanmakta ve transmikserlere yerleştirilmektedir.Kuru karışımlı hazır betonun kuru malzemeleri, teslim yerine kadar transmikserlerle taşınmaktadır. Betonun karışımı için gerekli su miktarı ve kimyasal katkılar teslim yerinde transmikser oparatörü marifetiyle  katılarak karıştırma işlemi yerine getirilmektedir. Agrega (özellikle kum) nemli olduğundan çimento katılması ile birlikte hidratasyonda başlayacağından kuru karışımlı betonu oluşturacak malzemelerin taşıma süresi 3 saati geçmemelidir.