Hazır Beton Siparişi Nasıl Teslim Alınır

İstenilen özellikteki hazır betonun satın alınabilmesi için, alıcı tarafından üretici firmaya yapılacak başvuruda yer alması gereken bilgi, genel olarak iki değişik yöntemle iletilmektedir.
 
PERFORMANSA GÖRE HAZIR BETON TALEBİ  
 
Bu yöntemde, beton satın almak isteyen taraf, üreticiye performans olarak ne kalitede bir beton satın almak istediğini belirtmektedir. Alınacak beton, döküm yerine yerleştirilebilmeyi uygun kılacak ve başta dayanım olmak üzere istenilen özelikleri sağlayacak kalitede olmalıdır. 
 
Hazır beton nasıl teslim alınır ?
 
İmalatçı, her beton yük ( transmikser) tesliminde kullanıcıya en az aşağıda verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk ve teslim belgesi vermek zorundadır. ( TS EN 206 - 1 / NİSAN 2002 )
 
* Hazır beton tesisinin ismi,
* Sevk ve teslim belgenin seri numarası,
* Yükleme tarihi ve saati
* Transmikser plaka numarası veya aracı tanıtıcı bilgi,
* Alıcının ismi,
* Şantiyenin ismi ve yeri,
* Şartnamelerle ilgili ayrıntılar veya atıf ( kod no, sipariş no gibi ),
* Beton hacmi, m³ olarak,
* Şartnamelere ve EN 206 - 1 e uygunluğunun beyanı,
* Varsa belgelendirme kurumunun ismi ve işareti,
* Betonun şantiyeye ulaştığı saat,
* Boşaltmanın başladığı saat,
* Boşaltmanın tamamlandığı saat.
 
İlave olarak sevk ve teslim belgesinde aşağıda verilenlerle ilgili ayrıntılı bilgilerde bulunmalıdır. 
 
a.TASARLANMIŞ BETON İÇİN :  
 
* Dayanım sınıfı,
* Çevresel etki sınırları,
* Klorür içeriği sınıfı,
* Kıvam sınıfı veya hedef değer,
* Belirtilmiş ise beton karışım oranları ile ilgili sınır değerler,
* Belirtilmiş ise kimyasal katkı ve mineral katkı tipi,
* Gerekliyse özel nitelikler,
* Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü,
* Hafif veya ağır beton için, yoğunluk sınıfı veya belirtildiği şekilde hedef değer.
 
 b. TARİF EDİLMİŞ BETON İÇİN :  
 
Beton bileşimi ile ilgili detay bilgiler, çimento miktarı, varsa katkı tipi gibi,
Su / Çimento oranı , kıvam sınıfı veya belirtildiği şekilde hedef değer,
Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü.
 
Standardlara göre tarif edilmiş beton için verilecek bilgiler, ilgili standard hükümlerine uygun olmalıdır.Beton malzemelerinin karışım oranlarının tespiti ve sorumluluğu üreticiye ait olmaktadır. 
 
Performansa göre beton talep edildiği takdirde üreticiye bildirilecek hususlar :  
 
* Beton sınıfı .
* Taze betonun, teslim tarihi, adresi, yerinde göstermesi gereken çökme değeri.
* Beton yapımında kullanılacak en büyük agrega tane boyutu.
* 28 günlük beton basınç dayanımına ek olarak isteniyor ise 7 günlük veya başka yaşlardaki beton basınç dayanımı.
* Hava sürüklenmiş beton isteniyor ise, betonda bulunması gereken hava miktarı.
* Betonun kullanılacağı ortam hakkında bilgi ( sıcak hava koşulları, sülfatlı ortam, hidrotasyon ısısının düşük olması istenen ortam ve benzeri durumlar. )
* Türkiye de hazır beton satın almak için yapılan taleplerin hemen hemen tamamı, satın alınacak betondan beklenen performans bildirerek yapılmaktadır.
 
ÖZEL İSTEĞE ( ÖZEL DİZAYN ) UYGUN BETON TALEBİ: 
 
Satın alınmak istenen betonu oluşturacak malzemelerin özellikleri ve karışım oranları üreticiye alıcı tarafından bildirilmekte ve betonun tarif edilmiş hususlara uygun, özel olarak üretilmesi istenmektedir. Özel isteğe uygun olarak beton talep edildiği takdirde, üreticiye çimento türü ve karışım oranları bildirilmelidir. 
 
Türkiye de özel isteğe uygun tarzdaki hazır beton nadiren talep edilmektedir.  Bu yöntemle talep yapıldığı takdirde, üretilecek betonun karışım oranlarının sorumluluğu talep eden tarafa aittir.