Betonun Kürü ve Bakımı

Betonun, özellikle ilk günlerde yeterince hidrotasyon yapabilmesini sağlayabilmek üzere, betonun içerisinde yeterli miktarda suyun ve sıcaklığın bulundurulması ve bu ortamın korunması işlemi " Betonun Kür ü veya Betonun Bakımı " olarak anılmaktadır. 
 
Betonun kürü için gerekli olan koşullar şunlardır :
 
* Yerine yerleştirilmiş olan betonun içerisindeki suyun buharlaşarak azalması, betonda yeterli miktarda su bulundurulması,
* Yerine yerleştirilmiş olan betonun içerisindeki sıcaklığın betondaki hidratasyonu yavaşlatacak veya durduracak derecelere düşmesi.
 
Yerine yerleştirilen taze betonun içerisindeki suyun azalmasının en önemli nedeni buharlaşmadır.Buharlaşma hızı , havadaki relatif neme, hava sıcaklığına, betonun sıcaklığına ve rüzgar hızına bağlıdır. Sertleşmiş betonun çeşitli etkilerden zarar görmemesi için dökümü takip eden ilk günden itibaren en az 10 gün boyunca ıslak küre tabi tutulmalıdır. 
 
Betonda dayanıklılığı garanti eden unsurlardan bir tanesi de betonun kür edilmesidir.Teorik olarak en iyi kür şekli betonu su altında bırakmak veya ıslak çuvalları beton yüzeylerine örterek korumaktır. 
 
Beton yüzeyine püskürtülerek ince bir film tabakası oluşturarak, buharlaşmayı önleyen kimyasal kür malzemeleri kullanılarak da betonlar kür edilebilmektedir.