Sentetik Lifli Beton

Tanımı:
 
Beton için sentetik mikro donatı sistemi sağlayan, yapısal donatı yerine (pasif) tali donatı vazifesi gösteren polipropilen 
fiber lifler içeren betondur. Betonun dayanıklılık özelliğine katkıda bulunan lifler sayesinde, özellikle saha betonlarında  ve şaplarda karşılaşılan olumsuzlukların ( kılcal çatlaklıklar gibi) büyük kısmı aşılmaktadır.  Homojen bir karışım için ,beton santrali tercih edilmelidir.
 
Uygulama Alanları :
 
Teras, kaldırım ve park sahaları
Endüstriyel zeminler
Asitlere maruz betonlar
Shotcrete–püskürtme betonlar
Şap betonları
Benzin istasyonları
Bahçe duvarları
 
Avantajları :
 
Büzülme çatlağı oluşma riskinde azalma
Yüzey aşınma direncinde artış
Rötre önleyici olarak kullanılan hasır çelik yerine geçmesi
Su geçirimsizliğinde artış
Ufalanma, tozuma ve pullanma oluşumunu önlemesi
Donma-çözünme dayanımında artış
Kılcal çatlak gelişimini engellemesi
Standart betona oranla daha sünek davranış
Paslanmaması
Yüksek alkali dayanımı
Çekme dayanımında artış
Prekast uygulamalarında, plastik, termal, çökme ve ayrışma çatlaklarına karşı daha yüksek dayanım
Yangın esnasında polipropilen lifler eriyerek kılcal kanallar oluşturur.Oluşan buhar basıncı, bu kanallardan dışarı atılır ve beton iç basıncını azaltır. Böylece beton patlamaları görülmez.
 
Teknik Bilgiler:
 
Büzülme Değeri: 28 günlük sertleşmiş betona göre 90-100 µm/m daha düşük büzülme
Lif dozajı: 1 m3 betonda  0,9 kg polipropilen lif
 
Standartta yer alan tüm beton sınıflarında üretim yapılabilmektedir.

Ürün Gurupları