Yüksek Dayanıklı Beton

Tanımı: 
 
Üretiminde; seçilmiş agregalar, yüksek dayanımlı çimento, yeni nesil polikarboksil esaslı kimyasal katkılar ve/veya silis dumanı (demirli silisyum imalatı sırasında ortaya çıkan ince, şekilsiz SiO2 kürelerinden oluşan bir mineral) kullanılan, 40 MPa ve üzeri basınç dayanımına sahip betonlardır. İlk olarak 30 ve daha yüksek katlı betonarme karkas yapılarda kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek yapıların, özellikle bina yüksekliğinin üçte birine karşılık gelen katlarına kadarki kolonların boyutları, konvansiyonel beton kullanıldığında çok büyük olmak durumundadır. Bunun sonucunda yüksek dayanımlı beton ihtiyacı doğmuştur.
 
Yüksek dayanımlı betonun bir diğer karakteristik özelliği de, düşük geçirgenliği sayesinde agresif çevre koşulları altında uzun vadeli durabilite göstermesidir.
 
Uygulama Alanları :
 
Yüksek katlı ve dayanım istenen projelerde
Agresif çevre koşullarına maruz yapılarda
Köprü, viyadük, tünel vb. sanat yapılarında
Nükleer radyasyon ortamında bulunan yapılarda
Prefabrik yapı elemanları üretiminde
Suyun aşındırıcı etkisi altında bulunan liman, baraj vb. yapılarda
 
Avantajları :
 
Yüksek basınç dayanımı
Daha yüksek durabilite
Daha düşük boşluk oranı ve geçirgenlik
 
Teknik Bilgiler:
 
Yüksek donma direnci
Yüksek sülfat ve klor direnci
Basınç Dayanımı: 40 MPa ve üzeri dayanıma sahip beton üretimi yapılabilmektedir .

Ürün Gurupları