Çelik Fiberli Beton

Tanımı: 
 
Betonda yüksek elastisite, eğilme mukavemeti, darbe dayanımı ve hasır donatı fonksiyonu sağlayan çelik teller içeren betondur. Teller, düşük karbonlu çeliklerden soğuk çekme yöntemiyle üretilmektedir.TS 10513 / Aralık 1992 ; Çelik tellerin betona karıştırılması kontrolu TS 10514 (Aralık 1992) Standardı’na göre yapılır.
 
Uygulama Alanları :
 
Yol betonları
Su yapıları
Kaldırımlar
Sıkıştırma tabakaları
İnce bölme duvarları
Prekast betonlar
Vakumlu beton
Beton borular
Duvar altı sürekli temeller
Kazıklar
Şap uygulamaları
Açık saha betonları, havaalanları, uçak hangarları
Derzsiz zeminler
Endüstriyel zeminler
Shotcrete-Püskürtme betonlar
Güvenlik yapıları
 
Avantajları :
 
Hasır donatı kullanımına oranla, inşaat süresinde kısalma
Ek donatıya gerek olmaması
Beton plak kalınlığını azaltabilme
Beton çatlaklarının oluşumunu ve yayılmasını engelleme
Darbelere karşı dayanım sağlama
Derz açıklıklarını arttırma
Yollarda ve su yapılarında aşınmaya karşı daha yüksek dayanım
Yüksek eğilme mukavemeti  ( Deney metodu TS 10515/ Aralık 1992)
Betonun gevrek yapısında azalma, sünek davranışında artış
Toplam maliyetlerde azalma
 
Teknik Bilgiler:
 
Hasır donatıdan daha yüksek ilk çatlak yükü
Yük-sehim eğrisi eğiminde azalma
 
Çelik Tel Dozajı:
 
            Dmax ’a, betonun yerleştirme türüne (pompalı / dökme), tel uzunluğuna, döküm yeri özelliklerine göre 10–75 kg/m3 arasında değişmektedir. Genelde 10 cm kalınlıkta betonlara ve püskürtme betonlarına 3 cm uzunlukta, 10-20 cm kalınlıktaki betonlara  6 cm uzunlukta sonu kancalı çelik tel ilave edilir.
 
Kullanılan Çelik Tellerin Çekme Dayanımı: 1100 N/mm2
Basınç Dayanımı: Standartta yer alan tüm beton sınıflarında üretim yapılabilmektedir.

Ürün Gurupları