HAZIR BETON

Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206 - 1 ve TS EN 206-1Sin uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart TS 13515 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir. 

BETON KATEGORİLERİ
SINIFI
KIVAMI(Çökme Sınıfı)
STANDART BETONLAR C8
C12
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
YÜKSEK MUKAVEMETLİ BETONLAR C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
S1-5
HAFİF BETONLAR LC14
LC16
LC18
LC20
LC25
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
AĞIR BETONLAR HC25
HC30
S1-4
S1-4
ŞAP BETONLARI ŞAP 200
ŞAP 250
ŞAP 300
ŞAP 350
ŞAP 400
ŞAP 450
ŞAP 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
SHOTCRETE BETONLARI SHT 300
SHT 350
SHT 400
SHT 450
SHT 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
SIVALAR HZ. YAŞ SIVA S1-4

 

ÜRÜN ADI
TİPİ
BİRLEŞİMİ
SKYBET Yüksek (gökdelen vb) / uzun (döşeme vb) mesafelere pompalanabilir, yüksek dayanımlı (C50 ve üstü) beton Çok katlı ofis ve konut yapılarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri için Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %13-15

*İnce Agrega Hacmi % 30-35

*İri Agrega Hacmi % 35-40

*Karışım suyu hacmi % 14-17

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,3-0,6

HAZIRLANIŞI

Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Isı gelişim değerleri kontrol altına alınabilen, dmax 12 ve 22 mm olarak üretilebilen, İşlenebilirlik olarak slump değeri S3-S5 yada SCC özelliğine sahiptir. C 50/60 – C 100/115 dayanım sınıflarında hazırlanabilen, dikey ve yatay da uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen özel ürünlerdir.

PRİZ SÜRESİ SKYBET®

*minumum 2 saat kıvam korumasına sahiptir. Priz süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

ÖZELLİKLERİ

*Düşük su / çimento oranı sayesinde yüksek dayanım,

*Kontrol edilebilen ısı gelişimi sayesinde düşük içsel gerilim ve minumum mikro çatlak gelişimi,

*Hızlı kalıp alma süresi, uzun mesafelere ve yüksek katlara kolay pompalama ve yüksek kalıcılık. 

KULLANIM ALANLARI

*Yüksek katlı ofis ve konut yapıları,

*Yatayda ve düşeyde uzun mesafelere döküm gerektiren yapılar,

*Yüksek dayanım ve kalıcılık gerektiren yapılar,

*Erken dayanım ve kalıp alma süresi istenen yapılarda, 

ELASTIC BETON Kendiliğinden yerleşen beton İşçilik maliyetinin düşük, yoğun donatılı, dar kesitli, inşaat hızının yüksek olması gereken yerlerde kullanım için.
CHIPBET Chipli beton Elektronik olarak izlenebilen (ısıl gelişim, işlenebilirlik vb.) özellikleri izlenebilen beton.
Ürün Özellikleri İçin Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %13-14,

*İnce Agrega Hacmi %.35-40 İri Agrega Hacmi % 30-35

*Karışım suyu hacmi % 14-17

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,4-0,8

HAZIRLANIŞI

Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Serbest yayılma değeri 65-75 cm, T50 süresi 3,5 -5 sn aralığında, Viskositesi minumum 8 sn değerine sahip, Yatay da 7 mt. her iki yönlü eşit yükselebilen, yatay dökümlerde 10 mt ayrışmadan yayılabilen speklere sahiptir. Özel olarak dizayn edilmiş sabit, city pump’lar ve fleksıbl borularla zor döküm şartlarına betonunun transferinin sağlanması mümkündür.

PRİZ SÜRESİ

Elastic betonunun yayılma,viskosite,fiziksel özellikleri ve reolojisini koruma süresi minumum 2 saat, Normal hava şartlarında Kalıp alma süresi 16 saattir.

ÖZELLİKLERİ

*Minumum C 35/45 dayanım sınıfına sahip,

*Yatay ve dikeyde uzun mesafelere transferi yapılabilen,

*Vibratör gerektirmeden en sık elemanlara bile kendiliğinden sıkışan ve yerleşen,

*Dmax 12 mm agregaya sahip mükemmel yüzey kalitesi veren özel üründür.

KULLANIM ALANLARI

*Yoğun donatılı yapılarda,

*Yüksek kalitede yüzey pürüzsüzlüğü istenilen yapılarda,

*Güçlendirme yapılarında, Zor döküm koşullarında,

*Geçirimsizlik ve kalıcılık gerektiren yapılarda,

*Vibrasyonun uygulanamadığı durumlarda (Su altı yapıları),

*Ofis, konut ve sanat yapılarında. 

DURABET Yüksek durabiliteye sahip betonlar Yüksek durabilite gerektiren, (donma-çözülme, aşınma, sülfata dayanım vb.) yerler için tasarlanmış beton.
Ürün Özellikleri İçin Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %13-14,

*İnce Agrega Hacmi %.35-40

*İri Agrega Hacmi % 30-35

*Karışım suyu hacmi % 14-17

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,4-0,8

HAZIRLANIŞI

Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Serbest yayılma değeri 65-75 cm, T50 süresi 3,5 -5 sn aralığında, Viskositesi minumum 8 sn değerine sahip, Yatay da 7 mt. her iki yönlü eşit yükselebilen, yatay dökümlerde 10 mt ayrışmadan yayılabilen speklere sahiptir. Özel olarak dizayn edilmiş sabit, city pump’lar ve fleksıbl borularla zor döküm şartlarına betonunun transferinin sağlanması mümkündür.

PRİZ SÜRESİ

Elastic betonunun yayılma,viskosite,fiziksel özellikleri ve reolojisini koruma süresi minumum 2 saat, Normal hava şartlarında Kalıp alma süresi 16 saattir.

ÖZELLİKLERİ

*Minumum C 35/45 dayanım sınıfına sahip,

*Yatay ve dikeyde uzun mesafelere transferi yapılabilen,

*Vibratör gerektirmeden en sık elemanlara bile kendiliğinden sıkışan ve yerleşen,

*Dmax 12 mm agregaya sahip mükemmel yüzey kalitesi veren özel üründür.

KULLANIM ALANLARI

*Yoğun donatılı yapılarda,

*Yüksek kalitede yüzey pürüzsüzlüğü istenilen yapılarda,

Güçlendirme yapılarında, Zor döküm koşullarında,

*Geçirimsizlik ve kalıcılık gerektiren yapılarda,

*Vibrasyonun uygulanamadığı durumlarda (Su altı yapıları),

*Ofis, konut ve sanat yapılarında.

DURABET PLUS Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Bina, Viyadük, Beton Yol, Tünel, Tüp Tünel, Köprü vb sanat yapılarında, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.
Ürün Özellikleri için Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %11-13

*İnce Agrega Hacmi % 32-34

*İri Agrega Hacmi % 37-39

*Karışım suyu hacmi % 11-12

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,3-0,5

HAZIRLANIŞI

Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel sistemle üretimi yapılan bir üründür. Üretim esnasında her harman ve üretim sonrası pompa ucuna kadar her transmikserin kalite planı çerçevesinde taze beton özellikleri kontrol altında tutulmaktadır.

PRİZ SÜRESİ DURABET®

üretiminde kullanılan özel seçilmiş Polimer katkılar ile minumum 2 saat kıvam korumasına sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

*Minumum C 40 dayanım sınıfında üretilir,

*Düşük su / çimento oranı sayesinde geçirimsizlik ve minimize edilmiş çatlak gelişimine sahiptir,

*Özel dizayn edilmiş çimento ile düşük ısı gelişimi,

*Çevresel etkilere karşı maksimum performansa sahip olup 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. 

REPABET Mikro lifli tamir betonu Hızlı mukavemet kazanan tamir betonu. Yol apron ve endüstriyel döşemelerin tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri için Tıklayın

Daha iyi yüzey, minimum segregasyon, kolay yerleştirme ve işlenebilirlik, tasarımd daha fazla serbestlik gibi özelliklerine ilave olarak; çok şiddetli çevresel etkilere dayanıklılık, yüksek geçirimsizlik, düşük çatlak riski, düşük hidratasyon ısısı gibi özelliklere ve çok yüksek durabilite performansına sahip, en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı, Kendiliğinden Yerleşen bir Beton'dur.

BETON BİLEŞEN MALZEMELERİ DURABET-SELF ®

üretitiminde, Ulusal ve Uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur. Çimento: CEM III/B 32.5 N tipi cüruflu çimento, Bolu Çimento tarafından Ereğli Öğütme Tesisi'nda

DURABET-PLUS ve DURABET SELF®

için özel olarak üretilir. Agrega: Petrografik analizler ile özel olarak seçilmiş kaynaklardan elde edilir. Kimyasal Katkı: Cüruflu çimento ile tam uyum sağlayan, özel geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ:

Yayılma (Slump-Flow) Sınıfı - SF2 / 660mm-750mm Viskozite Sınıfı - Tsoo - VS2 / ≥ 2 saniye Kıvam Koruma Süresi - 2,5 saat (20°C ortam sıcaklığında) Taze Beton Yoğunluğu - 2400-2450 kg/m³ Taze Beton Toplam Hava İçeriği - < 2 %

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ KULLANIM ALANLARI

Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun süre dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı yapıları ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda Güçlendirme Projelerinde Karmaşık ve detaylı kalıp gerektiren değişik geometride yapı elemenlarında 

WHITEBET Beyaz renkli beton Dekoratif taşıyıcı beyaz beton.
Ürün Özellikleri için Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi %12-14

*İnce Agrega Hacmi % 30-34

*İri Agrega Hacmi % 37-40

*Karışım suyu hacmi % 12-13

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,7-1,0

HAZIRLANIŞI

Özel geliştirilmiş kimyasal ve mineral katkılar ile seçilmiş, stoklanmış hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel kontrollü üretimi yapılan markalı bir üründür.

PRİZ SÜRESİ REPABET®

başlangıç kıvam korumasına ve işlenebilirliğe sahiptir. Priz süresi ayarlanabilir. Erken yüksek basınç ve eğilme dayanımı gösterir.

ÖZELLİKLERİ

Çok akıcı kıvamda, Aşınma dayanımı yüksek, Erken yüksek eğilme dayanımı, kontrol edilebilir çatlak gelişimi, Donma çözülme etkisine karşı dayanıklılık ve servise açılma süresi kısa olan bir üründür. 

FİBRO SHOT Lifli püskürtme beton Hızlı, pratik lif takviyeli püskürtme betonu.
Ürün Özellikleri için Tıklayın

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Beyaz Çimento ve Beyaz filler malzeme %20 - 22

*İnce Agrega Hacmi %30 - 32

*İri Agrega Hacmi %30 - 32

*Karışım suyu hacmi %16 - 18

*Kimyasal Katkı Hacmi %0,4 - 0,5

HAZIRLANIŞI WHITEBET’in alışılagelmiş gri betondan ayıran en temel özelliği doğal beyazlığıdır. Betona bu beyazlığı veren, hammaddelerin rengi ve saflığıdır. Betonda kullanılacak hammaddelerin kaynağı, şekli, saflık ve rengindeki herhangi bir önemli değişim betonun görünümünde ve renginde büyük farklılıklara yol açabileceğinden malzemelerin kontrollü şekilde temin edilmesi ve stoklanması çok önemlidir. Ayrıca beton üretiminde, nakliyesinde ve yerine yerleştirilmesi esnasında kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem arzetmektedir. Brüt beton yüzeyler elde etmek için minimum S4 kıvamında üretilen betonlar ayrışma ve segregasyona uğramadan hazırlanan brüt kalıplara yerleştirilmelidir.

ÖZELLİKLERİ

*Minumum C 30 / 37 dayanım sınıfına sahip WHITEBET,

*CIE renk skalasına göre %72 - 78 beyazlıkta üretilebilmekte,

*kullanım amacına uygun oluşturulacak karışım dizaynı ile beton durabilite testlerinde istenilen limit değerleri sağlayabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI WHITEBET,

sanatla mimariyi, sanatla mühendisliği ve teknolojiyi bağdaştırma özelliğiyle modern yerleşim alanlarında birçok büyük projede kullanılmaktadır.

FİBRABET Lifli beton Donatısız tünel kaplamaları için tasarlanmış, karbon lif takviyeli beton.
Ürün Özellikleri için Tıklayınız

MALZEMELER (1 m³ Ürün içeriği)

*Çimento ve çimentomsu malzeme hacmi % 10-16

*İnce Agrega Hacmi % 35-40

*İri Agrega Hacmi % 36-42

*Karışım suyu hacmi % 16-20

*Kimyasal Katkı Hacmi % 0,3-0,6

*Metalik veya sentetik fiber

HAZIRLANIŞI

Özel dizayn edilmiş formülasyonlarla, tam otomasyonlu beton santralinde özel seçilmiş hammaddeler kullanılır, panmikserde sentetik ve metalik fiber eklenerek üretimi yapılan özel ürünlerdir.

PRİZ SÜRESİ FİBRABET®

standart betonlar gibi davranış göstermekle birlikte, priz süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Sentetik lifli Pripropilen fiber ihtiva eder. Dmax 12mm-22mm tüm beton sınıflarında kullanılabilir. Fiber tipi ve oranı uygulamaya göre belirlenir. Panmikserde hazırlandığı için içeride fiberler beton içerisinde homojen dağılır ve içerisinde sentetik bir donatı oluşur. Metalik lifli Çelik fiber ihtiva eder. Değişik kıvam sınıfı agrega dane çapı ve beton sınıflarında kullanılabilir. Formülün içeriği çelik fibere göre optimize edilmiştir. Metalik fiberli betonun içinde ki çelik fiber ve miktarı betonun kullanıldığı yerin gereksinimlerine göre belirlenir. Çelik fiberin boyut ve tip seçiminde max. Agrega tane boyutu ve dökülecek beton kalınlığı dikkate alınır. Metalık fiberli beton; standart betona göre daha fazla çekme ve eğilme dayanımına sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Sentetik lifli Hafif ve orta düzeyde hareketli yüze maruz kalıcak yüzeyler, Özellikle rüzgar alan yazın yüksek sıcaklığa maruz kalan rötre çatlak riski yüksek zemin ve saha uygulamaları, Otopark arayollar yaya yolları, kaldırım betonları, park alanları, teras ve bahçe çevre düzenlemesi uygulamaları Metalik lifli Çelik hasır gerektiren her türlü zemin uygulaması, Demir donatının zorlandığı, fazladan direnç istenilen alanlar, Orta ve ağır yük trafik yükü olan çevre ve park alanları, Titreşime maruz kalan alanlar, Basınçlı suya maruz kalan yapılar, Beton yollar, Bariyer duvarlar, Patlama tehlikesi olan binalar, Limanlar tershaneler, İstinat duvarları

 

BASINÇ DAYANIM SINIFI EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK SİLİNDİR DAYANIMI Fck,sil. N / mm² EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK KÜP DAYANIMI Fck,küp N / mm²
C 8|10 8 10
C 12|15 12 15
C 16|20 16 20
C 25|30 20 25
C 30|37 25 30
C 35|45 30 37
C 40|50 35 45
C 45|55 40 50
C 50|60 45 55
C 55|67 50 60
C 60|75 55 67
C 70|85 60 75
C 80|95 70 85
C 90|105 80 95
C 100|110 90 105
C 100|115 100 115

 

BASINÇ DAYANIM SINIFI EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK SİLİNDİR DAYANIMI Fck,sil. N / mm²

EN DÜŞÜK KARAKTERİSTİK KÜP DAYANIMI Fck,küp N / mm²

LC 8|9 8 9
LC 12|13 12 13
LC 16|18 16 18
LC 20|22 20 22
LC 25|28 25 28
LC 30|33 30 33
LC 35|38 35 38
LC 40|44 40 44
LC 45|50 45 50
LC 50|55 50 55
LC 55|60 55 60
LC 60|66 60 66
LC 70|77 70 77
LC 80|88 80 88

 

 

Ürün Gurupları